Bewustwording

Bewustwording van de situatie voor kinderen in vluchtelingenkampen is essentieel. Wij willen onze ervaringen delen met de wereld. Hoe meer mensen weten van de situatie in de kampen, hoe groter de beweging van changemakers kan worden. Met onze lezingen, workshops en voorstellingen willen we mensen inzicht bieden en inspireren om een verschil te maken, hoe klein dan ook. Iedereen heeft een talent dat hij kan inzetten om een verschil te maken.

Een paar voorbeelden van projecten die we doen om bewustwording te creëren: