Sparking joy in refugee camps

Wij zijn Changing Stories. Een groep professionele performers en kunstenaars die de kracht van spel en verbeelding inzet voor kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken en asielzoekerscentra binnen Europa.

Veel van deze kinderen hebben trauma’s opgelopen door oorlog, geweld of ontheemding. Met theater en spel focussen we ons op plezier en synchroniciteit om zorgeloze momenten te creëren, te kunnen ontladen en om de weerbaarheid te vergroten.

We verzetten ons tegen het onrecht dat kinderen en minderjarigen wordt aangedaan die aan onze grenzen aankloppen voor veiligheid en hulp.

Met onze kleurrijke projecten zetten we kinderen in hun kracht, we laten ze hun creativiteit gebruiken om ze een gevoel van controle te geven. Voor een moment verschuiven we de focus naar wat er mogelijk is. De impact is gelijk zichtbaar in de reacties van kinderen, maar deze kan een leven lang mee gaan. Samen met kinderen maken we een nieuw verhaal.

Kom in actie

We zijn niet in staat om te doen wat we doen zonder mensen die geloven in de waarde van ons werk en die bereid zijn om ons te steunen.

Met elke €25 zijn we in staat om een fantasiewereld van spel en plezier te bouwen met één kind. Je kan zo vaak doneren als je wilt.


Artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 

In 1989 hebben de Verenigde Naties het verdrag van de Rechten van het Kind opgesteld. De rechten van ontheemde kinderen binnen Europa worden op vele punten dagelijks geschonden, inclusief het recht om te participeren in spel en recreatieve activiteiten.

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.


Dit is Changing Stories

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. We vertellen je graag over onze projecten.