Educatie

Als Nederlandse stichting hebben we een educatief programma gemaakt voor kinderen in het primair, middelbaar en hoger onderwijs. Het programma is ontwikkeld om onze ervaringen te delen, bewustwording te vergroten en een bijdrage te leveren aan de invulling van het vak burgerschap. Ons doel is om de mensen die we ‘vluchtelingen’ noemen te humaniseren.

We hopen compassie te genereren en studenten te inspireren zelf iets te betekenen voor hun leeftijdsgenoten. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de inclusieve klas, waarin aandacht is voor de situaties van kinderen die te maken hebben (gehad) met oorlog of ontheemding.

 Basis en voorgezet onderwijs 

Voor ons educatie programma bezoeken we je altijd met tenminste twee Changing Stories artist-educators.
We starten met het vertellen over onze projecten; de uitdagingen waar ontheemde kinderen mee te maken krijgen maar ook veerkracht en hoe spel en creativiteit hier een bijdrage aan leveren. We laten videomateriaal zien, doen een workshop en/of spelen onze theatershow in de kostuums gemaakt door de kinderen die hebben meegedaan in onze projecten.
Met interactieve methodes openen we een toegankelijk gesprek over waarden en rechten. Ook bieden we handvatten voor docenten om de gesprekken voort te kunnen zetten.

 

Beroepsonderwijs

We werken voornamelijk met studenten (kunst)educatie en sociale opleidingen. Zij zijn immers de volgende generatie mensen die gaan werken in sociaal geëngageerde beroepen. Bovenop ons aanbod voor het primair en voortgezet onderwijs bieden we voor het beroepsonderwijs een theoretisch kader over trauma en de effecten die kunst en spel hier op heeft. Daarnaast dagen we studenten uit om na te denken over hoe hun eigen praktijk een positieve impact kan hebben op de samenleving.
Al onze programma's zijn aanpasbaar aan de behoeften van jouw school. We hebben verschillende workshops en kunnen ons programma aanpassen in duur, niveau en inhoud.